Γενικά

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Στις αρχές της δεκαετίας το΄50 ξεκίνησε η παραγωγή προφίλ από PVC με εξέλαση, η οποία είχε οπλισμό αλουμινίου ή σιδήρου. Η ανακάλυψη αυτή βελτιώθηκε το 1965 όταν με την μέθοδο της co-extrusion παράχθηκαν προφίλ με μαλακά άκρα που δρούσαν ως στεγανωτικά. Η τεχνική δηλώθηκε σαν ευρεσιτεχνία αλλά σύντομα διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή προφίλ με αυτόν τον τρόπο ήταν οικονομικά ασύμφορη.

Με συνεχείς βελτιώσεις και δοκιμές έφτασε στην μορφή που παράγεται σήμερα.

Στον κλάδο των κουφωμάτων ξεκίνησε τις τελευταίες δεκαετίες μια τεράστια προσπάθεια ώστε να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις της σύγχρονης δόμησης και των νέων εφαρμογών. Μετά το 1970 παρουσιάστηκαν κουφώματα που οι προδιαγραφές τους πληρούσαν όλες τις απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου οι οποίες χωρίζονται σε τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις.

2. Παραγωγή και Επεξεργασία της Πρώτης Ύλης (P.V.C)

2.1 Παραγωγή
H παραγωγή του PVC ξεκινάει με δύο κύρια συστατικά, το πετρέλαιο και το αλάτι. Από το πετρέλαιο με διάφορες χημικές διαδικασίες παράγεται το αιθυλένιο και από το αλάτι με ηλεκτρολυτικές διαδικασίες απομονώνεται το χλώριο. Το αιθυλένιο με το χλώριο ενώνονται στους 80οC σε ένα υλικό που ονομάζεται διχλοροαιθάνιο και στην συνέχεια δημιουργείται το βινυλοχλωρίδιο. Το βινυλοχλωρίδιο με την σειρά του πολυμερίζεται (πολλά μόρια ενώνονται μεταξύ τους σε αλυσίδα) και δημιουργείται το PVC.

2.2 Εφαρμογές
Το PVC σήμερα έχει ευρύτατη εφαρμογή. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η οικοδομή και συγκεκριμένα η παραγωγή κουφωμάτων, επενδύσεων πατωμάτων και σωλήνων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ποσοστά εφαρμογής PVC κουφωμάτων σε χώρες της Ευρώπης, Γερμανία 53,5%, Ισπανία 10,1&, Ιταλία 12,3%, Ιρλανδία 70,8%, Αγγλία 47,8%, Τσεχοσλοβακία 44,2% Ουγγαρία 53%, Ελλάδα 9,7%.

Κατασκευές:

kataskeves